De rechtsbijstandsverzekering is eindelijk fiscaal aftrekbaar ! 14-05-2019

Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering een nieuwe fiscale stimulans uit. De wet tot het toegankelijker maken van justitie is op 5 april door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd.

Wat betekent dit concreet ?

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverzekeringen die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico's, minimale dekking, waarborg en wachttijden. Deze wet komt in de plaats van de vrijstelling van taks op de verzekeringspremie. Deze vrijstelling van 9,25% jaarlijkse belasting wordt nu dus afgeschaft.

Fiscale aftrekbaarheid van polissen die de minimumdekkingen aanbieden.

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd); dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren. De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding vormen een onderdeel van deze minimale dekking.

De exacte modaliteiten worden nu uitgeschreven in een koninklijk besluit. Aangezien de wet van kracht is op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zullen de eerste polissen voor de late zomer of het najaar van 2019 zijn. Enkel de premies betaald na de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.

De rechtsbijstand krijgt dus de wind in de zeilen !

Dankzij deze fiscale maatregel zullen nog meer mensen zich kunnen wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.

(bron: D.A.S.)

056 66 54 01

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.