Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering kan nuttig zijn

Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering kan nuttig zijn 20-01-2022

Als je in een geschil verwikkeld raakt, informeert een rechtsbijstandsverzekering je over je rechten en probeert ze het geschil op te lossen buiten de rechtbanken om. En als het toch tot een rechtszaak komt, betaalt ze een deel van de kosten terug.

Sinds 2019 levert deze verzekering zelfs een belastingvoordeel op, mits de polis aan bepaalde voorwaarden beantwoordt. Zo moet ze minstens gelden voor een bepaald aantal materies.

Brede hulp

Een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering biedt dekking in heel wat gevallen, zoals:

  • wanneer je gewond raakt door toedoen van iemand anders, los van enig contract (bv. wanneer je als fietser door een auto wordt aangereden)
  • wanneer iemand waarmee je een contract hebt gesloten, dit niet nakomt (bv. je werkgever, een handelaar, je partner, de chirurg die je heeft geopereerd, een aannemer, je huisbaas)
  • bij een expertise na een schadegeval aan je woning
  • bij een geschil met de fiscus of een overheidsinstelling
  • bij onenigheid over een erfenis
  • bij nog een aantal andere gevallen, afhankelijk van het contract: om geld voor te schieten dat de aansprakelijke jou verschuldigd is, om een plaatsbeschrijving te laten opstellen bij belangrijke werken in je buurt, om juridische documenten preventief na te kijken, voor psychologische hulp, verplaatsings- en verblijfskosten als je je persoonlijk moet aanbieden voor een rechtbank in het buitenland, opsporingskosten bij de verdwijning van een minderjarige …

Niet in alle gevallen

Een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering helpt je echter zelden als je vervolgd wordt voor een bouwovertreding of een verkeersovertreding die je met de auto hebt begaan, of wanneer je als autobestuurder gewond bent geraakt. Voor geschillen waarbij je betrokken bent als autobestuurder, moet je een optionele rechtsbijstandsdekking nemen.

Overlap met andere verzekeringen

De familiale en de woningverzekering dekken optioneel rechtsbijstand in materies die te maken hebben met de hoofdverzekering. Met dit optionele luik en een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering ben je dus dubbel verzekerd tegen bepaalde risico’s.

Wanneer je bijvoorbeeld als fietser door een auto wordt aangereden, kun je zowel een beroep doen op de rechtsbijstandsdekking van je gezinsverzekering (als je die optie hebt genomen) als op je uitgebreide rechtsbijstandsverzekering. En als je het niet eens bent met de expert die de schade begroot na een schadegeval aan je woning, kun je zowel de rechtsbijstand van je woningverzekering als je uitgebreide rechtsbijstandsverzekering inroepen.

Het is dus belangrijk, indien je kiest voor een aparte uitgebreide rechtsbijstandspolis, om de bestaande rechtsbijstandswaarborg uit de individuele contracten (familiale, auto en woning) te laten schrappen.

Bestaande conflicten en wachttijd

Net zoals bij sommige andere verzekeringen worden bestaande conflicten niet altijd gedekt. Weinig verzekeraars bieden echter helemaal geen dekking als zou blijken dat de oorsprong van het conflict al bestond toen je het contract hebt gesloten. De meesten zijn minder streng en weigeren de dekking alleen als ze kunnen aantonen dat je bij de onderschrijving kennis kon hebben van die bestaande toestand.

Vaak bieden de contracten wel pas dekking na een wachttijd, die varieert van enkele maanden tot enkele jaren, naargelang van het contract en de verzekerde materie.

Minnelijke schikking

Als je een beroep doet op je rechtsbijstandsverzekeraar, zal die het geschil in eerste instantie zelf proberen op te lossen, zonder tussenkomst van een advocaat. Slaagt hij daar niet in, dan kan hij aansturen op een buitengerechtelijke regeling, bijvoorbeeld via een ombudsman, bemiddelaar of geschillencommissie. De meeste verzekeraars bieden in die fase nog geen dekking voor bijstand door een advocaat.

Maar je mag wel advies inwinnen bij een advocaat naar keuze als je het niet helemaal eens bent met je verzekeraar, bijvoorbeeld wanneer hij aanraadt om het aanbod van de tegenpartij te aanvaarden, terwijl je dat nogal pover lijkt. Je verzekeraar betaalt de consultatiekosten gedeeltelijk of volledig terug, naargelang de advocaat hem al dan niet gelijk geeft.

Als het geschil niet minnelijk opgelost raakt en de verzekeraar akkoord gaat om naar de rechtbank te stappen, betaalt hij de erelonen van je advocaat.

Belastingvoordeel tot € 124 in 2022

Het belastingvoordeel bestaat uit een jaarlijkse belastingvermindering die overeenkomt met 40 % van de premie, met een maximum van € 310 (in 2022). Je belastingvoordeel bedraagt dus maximaal € 124 per jaar. Daar heb je enkel recht op als je effectief belastingen betaalt. Als gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde val je mogelijk uit de boot.

Is deze verzekering dus nuttig?

Volmondig ja, je kan bij geschillen immers een beroep doen op iemand die je rechten verdedigt zonder dat het je handenvol geld kost. 

056 66 54 01

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.